|

Tahu Semua Bunyi Tapi Tak Pandai Baca

Membaca menggunakan Kaedah Bacalah Anakku adalah dengan menggabung bunyi atau ‘blending’ dalam Bahasa Inggeris. Dalam Buku 1, kanak-kanak mempelajari 3 bunyi vokal /a i u/ dan 2 konsosnan /n b/. Pada peringkat permulaan(Buku 1-5), kanak-kanak akan diajar menggabung bunyi konsonan dengan vokal /a i u/, membentuk suku kata terbuka. Menggabung bunyi adalah kemahiran paling utama…