Ajar Anak Membaca Awal(15)

Apa Yang Saya Lakukan Semasa Bayi Berumur 6 – 12 Bulan12. Mempelbagai Bacaan Buku Cerita Sebagai tambahan kepada amalan-amalan sebelum ini, saya akan mempelbagaikan bacaan buku cerita kepada bayi saya. Saya akan memperkenalkan buku cerita kanak-kanak yang bergambar menarik dengan teks bacaan yang pendek pada setiap muka surat. Buku bermaklumat seperti My First Dictionary dengan…