| | |

Komponen Mengajar Membaca

5 perkara penting mengajar membaca: 1. Kesedaran fonemik(phonemic awareness) 2. Foniks 3. Kosa kata(vocabulary) 4. Kelancaran(fluency) 5. Kefahaman(reading comprehension) KESEDARAN FONEMIK Kesedaran fonemik merupakan kemahiran auditory(mendengar). Ia berkaitan dengan bunyi sahaja dan tidak melibatkan huruf cetak. Aktiviti berkaitan kesedaran fonemik boleh dilakukan dengan mata pejam. Kesedaran fonemik melibatkan: – kebolehan menggabung bunyi-bunyi kecil menjadi perkataan…