| | | |

UNSTRAPPED YOUR BABIES

STRAPPED in car seats, strapped in rockers, strapped in walkers, strapped in strollers. Strapped, strapped, strapped! Apa implikasinya pada anak kecil kita? Implikasinya anak-anak kecil sekarang tidak banyak bergerak dan berinteraksi dengan persekitaran berbanding dengan anak-anak zaman dahulu.  Ransangan motor (motor stimulation) mereka sangat berkurangan. Menurut kajian-kajian mutakhir (Hannaford, Ayers) hal ini membawa kepada masalah memberi focus (attentional skills),…

| | |

Komponen Mengajar Membaca

5 perkara penting mengajar membaca: 1. Kesedaran fonemik(phonemic awareness) 2. Foniks 3. Kosa kata(vocabulary) 4. Kelancaran(fluency) 5. Kefahaman(reading comprehension) KESEDARAN FONEMIK Kesedaran fonemik merupakan kemahiran auditory(mendengar). Ia berkaitan dengan bunyi sahaja dan tidak melibatkan huruf cetak. Aktiviti berkaitan kesedaran fonemik boleh dilakukan dengan mata pejam. Kesedaran fonemik melibatkan: – kebolehan menggabung bunyi-bunyi kecil menjadi perkataan…