| | | | |

Anak Cerdik Tapi Tak Pandai Membaca

Anak/Pelajar: 1. Masih tak dapat atau lambat  mengenal dan membezakan bunyi-huruf. 2. Masih menyebut semua bunyi-bunyi dalam perkataan untuk membaca. Sebagai contoh pelajar menyebut /heh, aa, rr, ii/, ‘hari'(Buku 5 Bacalah Anakku). Sepatutnya pada tahap ini, kanak-kanak yang diajar membaca menggunakan teknik gabungbunyi sudah dapat membaca dengan lancar(tanpa menyebut-nyebut bunyi). 3. Mempunyai masalah menyebut bunyi-bunyi…