| | | |

Apa Itu Lancar Membaca?

Bagi guru/ibubapa yang berpengalaman mengajar kanak-kanak membaca menggunakan Kaedah Mengeja/Hafal sukukata dan juga Kaedah Fonik, kita akan dapati kanak-kanak fonik lebih senang lancar membaca. Kenapa? Kerana mereka diajar membaca dengan menggabung bunyi-bunyi menjadi perkataan.  /m/…/a/…/s/…/i/…/n/ Perkataan terbentuk dengan sekali gus sahaja. Mereka juga mudah membaca perkataan-perkataan panjang.  Berbanding kanak-kanak mengeja/suku kata yang membaca  dengan menghafal…