| | | |

Apa Itu Lancar Membaca?

Bagi guru/ibubapa yang berpengalaman mengajar kanak-kanak membaca menggunakan Kaedah Mengeja/Hafal sukukata dan juga Kaedah Fonik, kita akan dapati kanak-kanak fonik lebih senang lancar membaca. Kenapa? Kerana mereka diajar membaca dengan menggabung bunyi-bunyi menjadi perkataan.  /m/…/a/…/s/…/i/…/n/ Perkataan terbentuk dengan sekali gus sahaja. Mereka juga mudah membaca perkataan-perkataan panjang.  Berbanding kanak-kanak mengeja/suku kata yang membaca  dengan menghafal…

| |

Tips Bantu Anak Membaca Lancar

Tip untuk kanak-kanak  membaca dengan intonasi yang baik dan lancar: Modelkan pembacaan daripada awal; bermula daripada tahap membaca perkataan sehingga tahap membaca ayat. TAHAP PERKATAAN / WORD LEVEL  Guru/ibu bapa sebut perkataan, sebagai contoh ‘kata'(bukan ‘kate’ ok) dan pelajar/ anak ulang sebut.  Begitu juga untuk perkataan B.Inggeris. Guru/ibu bapa sebut ‘dad'(Make sure bunyi /d/ di hujung…