|

Kajian Saintis Bagaimana Otak Membaca

Telah dibuktikan oleh saintis di Yale University, USA,  bahawa otak membaca dengan memecahkan perkataan kepada bunyi-bunyi. Apabila kita mendekod(decode) perkataan dengan betul, 3 bahagian yang berbeza di dalam otak diaktifkan secara urutan. 1. Apabila mata melihat setiap huruf di dalam perkataan, sebagai contoh perkataan, ‘api’,  a-p-i, bahagian pemproses pengecaman huruf/simbol (letter identification processor) diaktifkan,. 2. Kemudian…