2. Famili bunyi / Sound Family
Ingat tak permainan ice breaking dulu-dulu di mana setiap peserta diberi kertas yg ditulis nama binatang. Peserta di arah membuat bunyi binatang untuk mencari kumpulan mereka. 
Di dalam Famili Bunyi, 
Guru memberi setiap pelajar sekeping kad bunyi. Mereka dibenarkan untuk hanya menyebut bunyi huruf untuk mencari famili bunyi mereka. Mereka tidak dibenarkan menunjukkan kad mereka. 
2. Tom Tom Bak / Bang It!
Minta pelajar buat 6 petak grid di atas kertas dan menulis secara rawak 6 bunyi huruf yang disebut guru.  Setiap pelajar akan mengisi petak gird mereka berlainan. 
Kemudian guru akan menyebut 3 bunyi berturut-turut, sebagai contoh k, m, s. Pelajar akan menumbuk huruf pada petak sambil menyebut bunyi-bunyi yang disebut guru tadi mengikut urutan yang sama. 
Variasi permainan: bunyi huruf boleh ditukar kepada suku kata terbuka /tertutup. 
BERSAMBUNG 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *