Gi mari gi mari sudah 19 tahun Bacalah Anakku di pasaran. Sudah puluhan ribu kanak-kanak berjaya membaca dengan mudah dan cepat dengan Bacalah Anakku. Bahkan anak-anak yang berjaya membaca dengan Kaedah Fonik Gabung Bunyi Bacalah Anakku bukan saja dapat membaca bahasa Melayu dengan sangat baik, tetapi mereka dapat juga membaca bahasa Inggeris dengan baik.
Mereka juga dapat mengeja dan menulis dengan tepat.

Kenapakah Bacalah Anakku menjadi PILIHAN No. 1 untuk mengajar kanak-kanak membaca?
Bacalah Anakku  disokong dengan kaedah mengajar yang berkesan  iaitu Kaedah Fonik Gabung Bunyi ( synthetic phonics ).
Kaedah yang sama digunakan untuk mengajar membaca bahasa Inggeris ( Readeasy Phonics dan KSSR English di sekolah kerajaan. )
Dengan 1 KAEDAH, kita dapat mengajar kanak-kanak membaca di dalam 2 BAHASA.

– Kaedah Fonik Gabung Bunyi adalah kaedah yang paling sesuai untuk kanak-kanak;
mengikut fitrah, logik dan tidak membebankan daya ingatan.

– Kaedah Fonik Gabung Bunyi mengajar kanak-kanak menyebut dan menggabung bunyi-bunyi paling kecil di dalam bahasa pertuturan. Paling banyak pun 31 bunyi-simbol sahaja yang kanak-kanak perlu ingat untuk bahasa Melayu.

Kaedah mengeja dan suku kata tidak logik dan membebankan memori.

– Bacalah Anakku murah. Dengan harga Rm41.90 anda akan dapat 8 buah buku bacaan, 1 VCD panduan mengajar, 1buku panduan mengajar, 12 keping kad imbas.

You get your money’s worth.

– Kedua penulis bersama Consultant Team Readnetwork sentiasa memberi bimbingan melalui bengkel dan kursus di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei.

 

Mohon hubungi Readnetwork 0341435440 atau pm Readers Kids di Facebook untuk tempahan bengkel atau kursus.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *