MEMBACA LANTANG / Read Aloud:
Teruskan membaca lantang kepada & bersama anak/murid anda semasa dia sedang diajar kemahiran membaca menulis secara ‘formal’.

Read TO your child = membaca lantang KEPADA anak
🍁 membaca teks di dalam buku cerita satu persatu.
Kebaikan Reading TO Your Child 📖:
1. Anak akan biasa mendengar struktur ayat yang baik & betul ( terutama untuk bahasa kedua anak ).
2. Anak akan menyintai buku.
3. Kaya perbendaharaan kata (vocabulary
4. ‘Bonding’ dengan ibu bapa / pengasuh.

Read WITH your child = membaca lantang BERSAMA anak.
🍁 membaca dengan menggalakkan anak
1. menunjuk & menamakan objek di dalam buku,
2. menceritakan & bertanya soalan apa yang dilihat di dalam buku,
3. berbual mengenai karekter2 dalam buku.
4. membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan gambar di dalam buku,
5. bertanya soalan di luar teks bacaan.

Kebaikan Reading WITH Your Child: 📖👨🏻👶🏻👧🏻👦🏻👩🏻📖
1. Memperkayakan bahasa.
2. Merangsang kognitif ( minda ) anak dengan bertanya soalan Kenapa, bagaimana, apa akan berlaku.
3. Merangsang sosio-emosi melalui soal jawab mengenai karekter di dalam buku.
4. Seperti di Kebaikan Reading To Your Child .

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *