| |

Tips Bantu Anak Membaca Lancar

Tip untuk kanak-kanak  membaca dengan intonasi yang baik dan lancar: Modelkan pembacaan daripada awal; bermula daripada tahap membaca perkataan sehingga tahap membaca ayat. TAHAP PERKATAAN / WORD LEVEL  Guru/ibu bapa sebut perkataan, sebagai contoh ‘kata'(bukan ‘kate’ ok) dan pelajar/ anak ulang sebut.  Begitu juga untuk perkataan B.Inggeris. Guru/ibu bapa sebut ‘dad'(Make sure bunyi /d/ di hujung…