Pastikan anak anda menguasai 6 aspek di bawah sebelum mereka mula menulis:
1. Perkembangan motor halus – melakukan aktiviti dengan menggunakan jari jemari dengan baik.

2. Koordinasi mata dan tangan – membuat aktiviti yang melibatkan koordinasi mata dan tangan seperti menguntai manik dan menyusun blok serta menangkap bola.

3. Berupaya memegang peralatan menulis – terbaik dengan pegangan ‘tripod’ 
 


4. Berupaya membuat garisan asas iaitu garis lurus dan bulatan dengan mudah.

5. Berupaya mendiskriminasi bentuk dan rupa huruf – melalui visual dan / atau secara lisan.
   Gunakan kad huruf dan huruf-huruf plastik untuk melantih anak membezakan huruf. Galakkan anak menceritakan perbezaan huruf.
 Sebagai contoh, ‘b’ ( sebutkan beh ‘bukan nama huruf ‘bi’ ye ) ada tiang panjang dan telinga cawan di sebelah kanannya.

6. Memahami konsep menulis adalah dari kiri ke kanan ( untuk bahasa Melayu dan Inggeris ).
   Dedahkan anak kepada buku-buku cerita bahasa Melayu dan Inggeris seawal anak berumur 3 bulan. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *